Shkolla e Povelçës me një pamje të re (Video)

April 15, 2019

Bashkia e Fierit po tregon nje interes se vecante edhe per rikonstruksionin e shkollave ne te gjitha Njesite Administrative, me qellim krijimin e kushteve te pershtashme e sa me normale per procesin mesimor. Pas perfundimit te rehabilitimit te ambienteve te brendshme, aktualisht po vazhdon me ritme te shpejta rikonstruksioni i plote i ambienteve te jashtme te shkolles se Povelçes.